Facebook stuff

Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului agileroo.com (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile prin care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul agileroo.com (denumit in continuare platformă), sau poate utiliza serviciile oferite prin intermediul platformei. Acești Termeni și Condiții au valoarea unui contract încheiat între SC ITCONVERTING7 SRL (denumită în continuare ITCONVERTING7), în calitatea sa de proprietar și administrator al platformei și de furnizor al serviciilor agileroo.com, și orice persoana care vizitează platforma sau care dorește sa utilizeze în orice mod serviciile puse la dispoziție pe platformă (denumită în continuare “utilizator”).
Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei, ștergerea contului deja creat.
Vizitarea în continuare a platformei, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor agileroo.com constituie o acceptare în întregime și necondiționat a Termenilor și Condițiilor.

Drepturile asupra conținutului din agileroo.com

Conținutul și elementele de grafică ale platformei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot continutul în format text, cu excepția cazului cand este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de și către utilizatori aparțin ITCONVERTING7 SRL și partenerilor săi și reprezintă conținutul platformei.
Conținutul platformei poate fi utilizat în scopuri de business astfel:

  • reproducerea pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc. a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe) cu specificarea sursei informațiilor preluate sub următoarea formă: (Sursa: agileroo.com)
  • sunt permise link-urile către platformă, iar specificarea sursei informatiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informatii furnizate prin agileroo.com”.

IT CONVERTING7 își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conținutului platformei în orice scop altul decât cel menționat mai pot fi făcute la adresa contact@agileroo.com.
Orice persoane care adaugă în orice mod informații ori materiale către platformă își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către platformă, iar persoanele care adaugă în orice mod informații ori materiale inteleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea ITCONVERTING7, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

ITCONVERTING7 nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de pe platformă, pentru conținutul oferit de partenerii săi, sau pentru conținutul și serviciile oferite de către utilizatorii platformei.
ITCONVERTING7 va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în platformă și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil.
ITCONVERTING7 nu este responsabilă pentru eventualele erori, inadvertențe sau omisiuni a informațiilor furnizate de utilizatori. În mod expres, utilizatorii platformei sunt de acord să exonereze de răspundere pe ITCONVERTING7 pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a platformei.
ITCONVERTING7 nu oferă niciun fel de garanții și nu are nicio răspundere pentru serviciile, produsele și informațiile adăugate în platformă de utilizatori.
ITCONVERTING7 nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți din platformă sau din imposibilitatea utilizării acestora, indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului platformei.
ITCONVERTING7 nu garantează pentru informațiile, datele utilizatorilor afișate în platformă. Întreaga răspundere asupra serviciilor, produselor, conținutului materialelor, textelor, adăugate de către utilizatori, dar fără a se limita la acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că le folosesc pe răspunderea lor. În nicio situație, ITCONVERTING7 nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din îndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare utilizator, din imposibilitatea utilizării serviciilor antreprenoare.ro, ori din interpretarea eronată a conținutului platformei.
Orice persoană care publică în orice mod informații, imagini, comentarii pe antreprenoare.ro își asuma obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoana le-ar putea invoca, iar utilizatorii care publică în orice mod informații, materiale, înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea ITCONVERTING7, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile publicate pe platformă au doar un caracter informativ și că administratorul platformei nu poate fi tras la răspundere în nici un mod pentru veridicitatea și validitatea informațiilor afișate în platformă, informații adăugate de utilizatori sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.
Este strict interzisă publicarea pe platformă a conținutilui(text, imagini, video) dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale unor terțe persoane potrivit legislației în vigoare.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării prevederile Termenilor și Condițiilor, ITCONVERTING7 va putea opta în mod unilateral la suspendarea totală sau parțială a accesului utilizatorului la orice serviciu al platformei, la nepublicarea conținutului adăugat de utilizator în vederea publicării sau la interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de platformă, sau chiar la închiderea contului utilizatorului fără niciun fel de atentionari sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.
Utilizatorii sunt de acord cu următoarele limitări aplicabile în platformă:

  1. Orice material publicat trebuie aprobat de un administrator al platformei
  2. Nu se publică mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, violente
  3. Utilizatorii nu pot colecta datele personale ale celorlați utilizator ai platformei
  4. Se interzice folosirea programelor sau dispozitivelor automate sau orice procedee manuale de monitorizare sau copieze a paginilor plaformei sau conținutului ei, fără acordul scris al administratorului platformei.\
  5. e interzic materialele care promovează, fac trimitere sau utilizează software sau servicii care trimit emailuri nesolicitate (SPAM)
  6. Se interzice folosirea dispozitivelor(software, comenzi, subrutine) care să interfereze sau să încerce să interfereze cu buna funcționare a platformei sau a serviciilor platformei.

Prin transmiterea de materiale care nu sunt în acord cu limitarile mai sus menționate, utilizatorii sunt de acord cu faptul ca sunt singurii responsabili și vor despagubi integral pe administratorul platformei în cazul producerii oricărui prejudiciu. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul sau materiale, fără a notifica în prealabil pe cel care le-a publicat.
Pentru caz de forta majora, ITCONVERTING7, administratorii platformei este exonerata total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al ITCONVERTING7, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele platformei, erorile de operare, greva, etc.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

ITCONVERTING7 are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo alta formalitate față de utilizatori.
Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii platformei prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de platformă ori prin accesarea platformei, intervenite oricand după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea platformei și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor antreprenoare.ro.

Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului agileroo.com, prevăzute de Termeni si Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu va fi solutionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanța judecătorească română din Iasi